Arteràpia Transdisciplinar

L’arteràpia transdisciplinar és una eina psicoterapèutica que reuneix totes les expressions artístiques. La plàstica, música, escriptura, etc. Aquesta eina facilita el procés creatiu i acompanya sense judicis o interpretacions. Les sessions d’arteràpia ajuden a les persones a relacionar-se a través de les seves creacions i a ampliar la visió per donar sentit a allò que ens bloqueja. Per una banda, la creació artística ajuda a canalitzar les emocions a través del llenguatge visual i corporal i per l’altra a trobar nous recursos personals, oferint una mirada més àmplia a la complexitat de la nostra realitat personal i als aspectes inconscients i invisibles que l’envolten. Aquest nou llenguatge ens donarà una major capacitat d’expressió i més possibilitats pel nostre dia a dia.

Atenció terapèutica a través de l’arteràpia
A través del procés terapèutic de l’arteràpia, aprenem a interrogar problemes, processos traumàtics, crisis i a disminuir els seus efectes. En aquest procés terapèutic no és rellevant cap coneixement artístic, el que importa és el que es manifesta durant la elaboració en el món interior.

Cóm i per a qui es realitzen les sessions?
Aquest servei ofereix un espai individual o grupal. Les sessions es poden realitzar amb la participació d’altres professionals si és necessari, com psiquiatre, neuròlegs, psicòlegs, etc.

Les sessions individuals tenen una durada de 1 hora i les sessions grupals 1,30h.

És aconsellable als següents casos;

Nens / Adolescents:
Trastorns alimentaris.
Bullying.
Situacions de pèrdua i dol.
Addiccions.
Retràs escolar.
Processos d’adopció.

Adults:
Trastorns emocionals.
Desorientació existencial, falta d’autoestima.
Problemes relacionals.
Processos de malaltia crònica.
Trastorns alimentaris.