Tere Sitjes - Teos - Mindfulness

Body Scan amb intenció

És un entrenament de l’atenció destinat a aconseguir enfocar millor la teva atenció. Indicat per enfortir la teva diligència i perseverança.