Coaching

Coaching

És unamètode que consisteix en acompanyar a la persona o grup per tal d’assolir uns objectius determinats, aprofundir en el seu autoconeixement i millorar les seves potencialitats. El coach actua com a facilitador d’aquest procés perquè la persona esdevingui arquitecta de la seva pròpia vida. Utilitzem tècniques com la PNL o el mètode Sheck, entre d’altres.