Tere Sitjes - Teos - Mindfulness

Les parts del cos respiren

Aquesta meditació ajuda a enfortir l’atenció als nens a través del recorregut de la respiració pel cos.