teos-musicoteràpia
teos-musicoteràpia
teos- musicoteràpia

Musicoteràpia:
Qui canta (i toca) els seus mals espanta

Formador: Raül Hernández
Psicòleg, psicopedagog i musicoterapeuta professional.

Especialista en la intervenció amb adolescents i infants amb necessitats educatives especials i funcionalitat diversa, adults amb problemàtica vinculada amb addiccions i gent gran. Treballa pel Departament d ’Ensenyament , a la comuni tat terapèutica La Coma (Grupo ATRA), a la Residència Can Camp i a l’Associació Centre Pedralbes on dirigeix el projecte Colorsband. És col·laborador i docent de l’institut superior d’estudis psicològics ISEP en la especialitat de musicoteràpia amb adolescents i drogodependències.

Durada: 2 hores
Preu d’inscripció al taller: Taquilla inversa
Destinataris: Majors de 65 anys

Descripció:
Aquest taller pretén a través de jocs, dinàmiques i activitats musicals, donar a conèixer a persones poc abocades en la pràctica musical, els múltiples beneficis de la música en l’àmbit de la salut. Vol convidar-los a incorporar-la en el seu dia a dia amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. El taller que serà de caràcter vivencial, s’acompanyarà d’una exposició dels efectes que la música té sobre les persones en les seves dimensions (emocional, corporal, interpersonal, intrapersonal).

Programa i objectius del taller:
A través de jocs, dinàmiques i activitats musicals es treballaren els seguents

Objectius:

  • Treballar l’aqui i l’ara
  • Pendre conciència del cos i de l’esquema corporal
  • Desenvolupar estratègies d’autocontrol i d’inducció a estats de relaxació
  • Alliberar tensions de manera continguda i dirigida
  • Treballar la respiració diafragmàtica i estimular les funcions respiratòries