teos-musicoteràpia

Musicoteràpia
Recreativa

Formador: Raül Hernández
Psicòleg, psicopedagog i musicoterapeuta professional.

Especialista en la intervenció amb adolescents i infants amb necessitats educatives especials i funcionalitat diversa, adults amb problemàtica vinculada amb addiccions i gent gran. Treballa pel Departament d’Ensenyament , a la comuni tat terapèutica La Coma (Grupo ATRA), a la Residència Can Camp i a l’Associació Centre Pedralbes on dirigeix el projecte Colorsband. És col·laborador i docent de l’institut superior d’estudis psicològics ISEP en la especialitat de musicoteràpia amb adolescents i drogodependències.Descripció del taller

Aquest taller de musicoteràpia amb finalitats lúdiques i recreatives, que tenen com a objectiu final, millorar la qualitat de vida de les persones que hi participen, fent ús de tècniques propies de la musicoteràpia.

Adreçat a

Qualsevol persona que tingui inquietuds creatives i que vulgui millorar la seva qualitat de vida a través d’activitats musicals i artístiques.

Durada: 2 hores
Preu d’inscripció al taller: 10 euros per persona i/o familia

Caldrà inscriures previament a la web: https://www.teos.cat/contact/

La realització del taller quedarà condicionada a la demanda d’assistència del mateix a través de les inscripcions. En cas de no cobrir l’assistència mínima, el taller serà suspès.

Metodologia

Un dels elements importants de la música com a mitjà terapèutic és la seva flexibilitat, a través de la qual es pot promoure el creixement i el canvi conductual. Així doncs depenent de les necessitats i les demandes dels participant s’adaptaran les activitats. Entre les metodologies que s’acusten a utilitzar en l’àmbit de la musicoteràpia en destacariem les seguents:

  • Audicions musicals
  • Interpretació i composició musical
  • Música i moviment
  • Jocs i dinàmiques per interactuar i fomentar la cohesió grupal
  • Música per a recreació i diversió
  • Música i relaxació