Musicoteràpia

La Musicoteràpia és Un procés sistemàtic d’intervenció on el terapeuta ajuda al client a aconseguir arribar a la salut, fent ús d’experiències musicals i de les relacions que evolucionen mitjançant elles mateixes com a forces dinàmiques de canvi” Kenneth Bruscia. És una metodologia que se’n pot beneficiar qualsevol persona que vulgui millorar la seva qualitat de vida i les seves relacions personals amb els altres i amb si mateixes a través de l’ús de la música.