TEOS Tere Sitjes Psicòleg Mindfulness

Pack Kids

Aquestes meditacions són producte de moments previs a dormir amb els meus fills. Estic segura que pot ser d’ajuda a totes les cases.

  1. Bombolles
  2. Les parts del cos respiren
  3. Lloc segur
  4. La platja