Psicodrama

El psicodrama és una tècnica teatral psicoterapèutica, creada pel psiquiatra Jacob Levi Moreno entre altres. Es fonamenta entre altres coses, en la implicació inconscient de la ment de les persones i conscient.

Alguns problemes queden fixats en la part inconscient, fent que la part conscient pateixi els símptomes sense poder arribar a tenir accés al seu origen. És per això que els problemes que s’intenten abordar des del psicodrama, són concebuts com conflictes.

Quin objectiu té el psicodrama?
El objectiu fonamental del psicodrama és, a través de la trobada (terapeuta-pacient), ajudar a modificar els patrons de relació amb els demés i amb un mateix, que es mantenen rígids, oferint la possibilitat de vivenciar alternatives a la pròpia realitat ja coneguda.
A les sessions s’aconsegueix recuperar la espontaneïtat que possiblement amb el temps s’ha anat perdent. Aquesta espontaneïtat ajuda a la recerca de la pròpia veritat i la possibilitat de una trobada verdadera amb els altres i amb un mateix.
A través del psicodrama es poden abordar conflictes familiars, de relació amb els demés i amb un mateix; dificultats que generen ansietat i angoixa, estats depressius, trastorns, fòbies i pors.

Cóm i per a qui es realitzen les sessions?

Psicoteràpia psicodramàtica: Procés terapèutic en diferents modalitats:

  • Psicodrama bipersonal (sessió individual). 1,00 h.
  • Psicodrama de grup. 1,30 h.
  • Psicodrama parella o família. 1,30h.