Taller Píndoles Mindfulness

TALLER PÍNDOLES DE MINDFULNESS:

Les sessions de píndoles de mindfulness són sessions psicoeducatives amb efectes positius en la reducció del malestar i la millora de la salut.

És un entrenament de l’atenció, en el qual ens convertim en observadors minuciosos del que passa d’una manera dirigida, amb una intenció concreta i una sèrie d’actituds que afavoreixen una manera d’entendre “mindfulness” o amb atenció plena. Aquesta manera particular de veure la vida la conrearem amb tècniques variades de meditatives, posant una especial atenció a la respiració, a les sensacions corporals, als fenòmens mentals, als sentits, al moviment …

Aquest entrenament està dissenyat per anar coneixent i assumint, a poc a poc, què és mindfulness, en què consisteix i com es pot anar introduint en el dia a dia.

El format grupal és una base molt important perquè la pràctica setmanal ajudi a convertir la pràctica en un hàbit. El fet de venir al grup serveix com a suport i motivació, i reafirma el compromís amb la pràctica.

Aquest espai el dirigirà la nostra companya Maria Acosta i està pensat per aquelles persones que volen conèixer les tècniques bàsiques del Mindfulness i practicar-les cada setmana durant tot l’any.