Pack Stress Reduction MBSR

Pack Stress Reduction MBSR

En aquest espai trobaràs meditacions orientades a reduir l’estrès. Hi ha evidències científiques que tenen un efecte directe en la plasticitat neuronal de l’estrès.

1.- Body Scan MBSR
2.- Meditació Guiada
3.- Moviments conscients de peu
4.- Moviments conscients a terra
5.- Metta