Tere Sitjes - Teos - Mindfulness

Temps interior

Aquesta meditació és per ajudar als adolescents en la gestió emocional i en el procés d’autoconeixement.